Anterieure (voorste) Enkelarthroscopie

Anterieur betekent letterlijk van voren, middels een kijkoperatie aan de voorzijde van de enkel kunnen aandoening als een voetballersenkel, kraakbeendefecten, losse fragmenten in de enkel, slijmvliesafwijkingen en beginnende slijtage behandeld worden.

U ligt op uw rug, met de hak op de rand van de tafel. De orthopeed staat aan het voeteneinde. Er komt een band om bovenbeen om tijdelijke bloedleegte van het been te verkrijgen. Aan de voorzijde van de enkel wor

Schematische weergave Voorste kijkoperatie enkel

Schematische weergave Voorste kijkoperatie enkel

den twee kleine steekincisies gemaakt.

Eerst wordt het hele gewricht nagekeken, waarbij goed de kwaliteit van het kraakbeen wordt bekeken.

Bij een impingement wordt het teveel aan bot met een shaver weggehaald. De enkel wordt tijdens de kijkoperatie bewogen om te zien of er voldoende ruimte is ontstaan.

Bij een kraakbeendefect wordt dit opgezocht, de losse kraakbeen randen worden weggehaald totdat er mooie stabiele randen overblijven. Het ontstane defect wordt schoongemaakt en de bodem wordt opgeruwd. Vervolgens wordt met een kleine priem, een chondropick, kleine gaatjes in de bodem gemaakt om groeifactoren vrij te maken die het defect moeten opvullen.